HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

BỘ CẤP PHÔI DẠNG XOAY


Mô tả:
Bộ cấp phôi dạng xoay còn gọi là hệ thống cấp phôi dạng ly tâm.phễu cấp phôi xoay tròn được điều khiển bởi động cơ điện để di chuyển chi tiết đến thành ngoài của phễu.các cơ chế chính xác được thiết kế để đưa chi tiết đi ra theo chiều và hướng mình đã chọn.

 

Ứng dụng:

các chi tiết yêu cầu tốc độ cấp phôi cao, môi trường có dầu mỡ

Các bộ phận tạo nên hệ thống cấp phôi dạng xoay:

- Phễu dự trữ
- Phễu
- Động cơ điện
- Bộ điều khiển
- Thanh dẫn
- Hệ thống bang tải
- Cảm biến, camera kiểm soát số lượng, tốc độ…
- Hệ thống giảm thanh
    Tôi muốn biết thêm về "BỘ CẤP PHÔI DẠNG XOAY":  click tại đây