HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

​Nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất. PROFEEDER có quy trình tập huấn đạt chuẩn, tập huấn tại nhà máy hoặc tại PROFEEDER theo chức năng công việc: Giám sát, vận hành, bảo dưỡng, chuẩn đoán sự cố...


Tôi muốn nhận thêm thông tin về đào tạo kỹ thuật:    click tại đây